Bara ett halvår efter det att Sveriges och Danmarks kungar hade träffats på Halmstad slott börjar det brinna i ett hus i staden. Bränder var inte ovanliga på denna tid när husen var byggda av trä och taken täckta av halm, men Halmstad drabbades hårt den där gången när ett hus fattade eld i augusti 1619.

Nästan alla hus i Halmstad brann ner. Kvar stod fästningen, slottet och ytterligare några få byggnader. St Nikolai kyrka skadades svårt men reparerades.

För danske kungen kom branden ganska lägligt. Nu kunde han låta rita en ny stadsplan efter moderna och praktiska mönster med raka och breda gator. Den stadsplan man gjorde efter branden är nästan precis densamma som vi har idag med gator, torg och tomter. Titta på kartan från 1600-talet och jämför med en karta från idag.