På Nissans östra strand strax nedanför Halmstad Teater, står ett konstverk så markant att ingen som gått förbi har kunnat missa det. Det har inte bara besjungits av Per Gessle, utan också fått ge namn åt den lilla park det står i, trots att här finns ett flertal andra skulpturer av klass. Fast det är klart, har man fått dit ett konstverk signerat 1900-talets kanske mest kände konstnär, så är det inte så underligt.

Konstverket heter Kvinnohuvud och är från början ett stycke papper som veks och klipptes till av den spanskfödda konstnären Pablo Picasso. Det krävdes mycket övertalning för att väcka intresse och förverkliga idén om att beställa detta verk. Flera i Halmstad hade tankar om hur passligt det skulle vara med en sådan stor och främmande skulptur i staden, men 1971 stod den på plats.

Den norske konstnären Carl Nesjar fick uppdraget att överföra Picassos lilla papper till en stor betongpelare och mindre kända, men ack så viktiga, var de bygg- och betongarbetare som göt och satte upp den skulptur som nu är ett självklart landmärke i Hallands största stad.