När Halmstad hotades av svenskarna 1563 skickade danske kungen dit 1300 tyska legoknektar. I staden bodde då runt 600 personer. Det måste varit en svår uppgift att hitta sovplats och mat till så många personer, men samtidigt var man kanske tacksam att få skydd från svenskarnas hotande armé. Men vilka var legoknektarna egentligen?

Under medeltiden tar kungarna och drottningarna hjälp från riddare – personer som kan ställa upp med en rustad soldat till häst, och som tack för detta blir befriad från skatt. Man kan också beordra bönderna att ta till vapen, ofta med löften om pengar eller andra fördelar.

Allt eftersom tiden går dyker det upp grupper av människor som specialiserat sig på att vara soldater och gjort kriget till sitt hantverk. Detta kunde vara kungens egna soldater, eller fria trupper som sålde sig till den som kunde betala. De tyska legoknektarna, eller landsknektarna, var sådana. För lön slogs de för sin arbetsgivare, även om de hamnade i ett annat land. Många var gifta och hade familj. Dessa familjer följde ofta med i krigståget. En armé var som ett helt samhälle som reste runt. Legoknektarna var så klart skickliga som soldater, men de slogs för pengar och sitt eget liv. Nästa månad kanske de slogs för den som under kriget innan hade varit deras fiender.