Ett husförhör var ett slags prov där prästerna varje år reste runt bland  bönderna och kontrollerade att folket kunde berätta om vad som stod  i bibeln. Man förhördes om ”tio guds bud”, trosbekännelsen och andra  viktiga inslag i kristendomen. Prästerna antecknade också hur det gick  i förhöret. Idag har vi stor nytta av dessa anteckningar när man vill veta  vilka som bodde på gårdarna. Husförhören blev mindre viktiga efter det  att folkskolan införts i landet 1842 och år 1888 avskaffades systemet.

Lilla katekesen var en bok som kyrkomannen Martin Luther skrivit i  början av 1500-talet för att samla kristendomens och bibelns viktigaste  innehåll och förklara det så att ”vanligt folk” förstod. Katekesen användes  flitigt i både husförhör och folkskola.