Statarna var lantarbetare som fick ut lite eller inget av sin lön i pengar. Istället fick de så kallad stat, det vill säga mat och husrum. Man anställde hela familjer som statare på större gods och gårdar på kontrakt över ett år eller mer. Efter jordbrukssäsongen i oktober kunde statarna flytta till andra gods, men deras arbetsvillkor var nästan lika dåliga överallt.

Många tyckte att systemet med statare var omänskligt, och under början av 1900-talet avvecklades denna form av arbete.

Flera kända författare har skildrat statarnas liv i romanform, bland  annat Ivar Lo-Johansson.