Prosten Severin Ångerman i Breared, som dog 1823, och hans samtida kollega i Veinge, Johan Didric Alsing, ägde gemensamt en svartkonstbok.

En gång behövde Ångerman boken men den var i Veinge. Han hade inte någon annan råd än att skicka sin piga efter trolltyget. Hon var strängeligen förbjuden att läsa, jag till och med att öppna det. På hemvägen segrade emellertid pigans nyfikenhet över hennes fruktan, och hon började läsa.

Det skulle hon inte gjort, ty då hon lyfte ögonen från boken var hon omgiven av en oräknelig skara svarta pysslingar, vilka med en mun ropade Vad vill du? Flickan, som nu hunnit till Elvaresjö i Tönnersjö socken, förstod att hon måste sätta dem i arbete, och ropade Lägg en bro över sjön på längden.

Och så började hon springa. Hon hade dock inte hunnit längre än till Hjärtevadsbro, förrän pysslingarna åter omgav henne. De hade verkställt arbetet och frågade efter nytt. Till all lycka låg för tillfället en del nät i sjön nära bron. Flickan befallde dem att lösa upp varenda knut i fiskegarnen.

Och så började hon åter att springa. På själva gårdsplan till prästgården hann de emellertid upp henne på nytt, men då kom prästen ut, blek och förskräckt, och läste i en handvändning bort de alltför enträgna tjänsteandarna.

Det befanns sedan, att nätets alla knutar blivit upplösta. Än idag ser man vid lågt vattenstånd längs mitten av Elvaresjön de stenar bron byggts av.