Var har vi hittat alla fakta om personerna och deras tid? Vart vänder man sig om man vill läsa mer om något? Här har vi samlat böcker vi använt oss av och som är bra tips på vidare läsning.

Erik 1271
Epoker och Händelser – Halmstad 700 år. Red Daniel Borgman 2006
Ingrid Thorén, ’Petrus de Dacia’, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1990 (1990)
Petrus de Dacia, Om den saliga jungfrun Kristina av Stommeln. 1965

Elsa 1326
Pablo Wiking-Faria, Varbergs Fästning och dess roll i Hallands Historia. 2013
Epoker och Händelser – Halmstad 700 år. Red Daniel Borgman 2006
Historien och framtiden i Halland, Varbergs museums årsbok 1999-2000

Algot 1563
Epoker och Händelser – Halmstad 700 år. Red Daniel Borgman 2006
Aleksej Smirnov och Stefan Lindgren, Det första stora kriget. 2009

Torben 1619
Halmstads Slott – Från dansk renässans till svenskt residens. Red Hans Helander 2004
Hallands Historia – Från äldsta tiden till freden i Brömsebro 1645. 1954
Epoker och Händelser – Halmstad 700 år. Red Daniel Borgman 2006
Sven A Nilsson, Halmstads historia – Den danska tiden. 1988

Anna Pehrsdotter 1730
Hallands Landbeskrifning 1729. Utg 1984-1990
Halland 2001 – Friluftsmuseet Hallandsgården. Red Anneli Palmsköld 2001
Halmstads Historia del II – tiden 1645-1850. Red Sven A Nilsson 1988
Jacob Richardson, Hallandia antiqua et hodierna. 1752 (faksimil 1987)
Nils Roth, Halmstad genom tiderna. 1960 (Skildringar av Halmstad från 1307 till 1932)

Jöns i Eldsberga 1815
’Gamla Halmstadssläkter III, släkten Hammar’, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1932. (1932)
KB Bjering, Halmstad i årtal. 2011
Signums svenska kulturhistoria 6 – Karl Johantiden. Red Jakob Christensson 2008
Åke Ohlmarks, Nils Erik Baehrendtz och Gunnar Friberg Svenska krönikan: Vår kulturhistoria. 1999

Charlotta Andersdotter 1894
Eric Hägge, Boken om Halmstad. 1979
Eric Hägge, Läroverket vid Nissan. 1968
Birgitta Persson ’Några minnen från Fredriksvallsskolan’, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2011 (2011)
Epoker och händelser Halmstad 700 år. Red Daniel Borgman 2007
Signums svenska kulturhistoria 7 – Det moderna genombrottet. Red Jakob Christensson 2008
Sven A Nilsson, Halmstads Historia Del III. 1987
Sven Aremar, Kors och tvärs i tid och rum. 1991
Sven Aremar, Tidsbilder Läsebok om Halmstad. 1996
Sven Aremar, Staden, havet, människorna. 1993
Sven Aremar, Ur folkmun och arkiv. 2002
Ur Halmstads folkskolors historia – En minnesskrift. 1942
Åke Ohlmarks, Nils Erik Baehrendtz och Gunnar Friberg Svenska krönikan: Vår kulturhistoria. 1999

Elisabeth Svensson 1950
Signums svenska kulturhistoria 8, 1900-talet. Red Jakob Christensson  2009
Vårhem, Sveriges första stora kommunala bygge. Resurspoolen, Folkuniversitetet, red Ulf Hallén 2012
Björn Molin och Anders Persson, Nu vill vi berätta – hallänningar minns andra världskriget. 2010
Sven Aremar, Staden, havet, människorna. 1993
Sven Aremar, Tidsbilder – Läsebok om Halmstad. 1996
Sven Aremar, Ur folkmun och arkiv. 2002

Peter 1971
Stefan Gustafsson, ’När halmstadborna började titta på TV’, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2001 (2001)
Henry Bengtsson och Tommy Palm, ’Sporthallen – omstridd och omtyckt’, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2011 (2011)
Signums svenska kulturhistoria 8, 1900-talet. Red. Jakob Christensson 2009
Sven Aremar, Tidsbilder – Läsebok om Halmstad. 1996
Välkommen till Halmstad. En bok till den nyblivne Halmstadbon 1971