Spetälska är en otäck sjukdom, men den är faktiskt inte särskilt smittsam. I dag vet man hur den skall botas med antibiotika, men innan antibiotikan upptäcktes, drabbades de sjuka väldigt hårt. Huden förstörs med knutor och utslag, och man kunde förlora fingrar, delar av öron och näsa och till och med bli tvungen att amputera armar eller ben.

De allra flesta är immuna och kan inte ens få sjukdomen, men för dem som drabbades förr kunde lidandet bli stort. Under lång tid var man också rädd för dem som var smittade, och vissa trodde att de var straffade av Gud. Åren 1320 och 1321 spreds en epidemi med spetälska över bland annat Halland.