Val och demokrati

Demokrati är ett grekiskt ord som enklast översätts folkstyre. Det är alltså en beteckning för ett land där styret, makten tillsätts av de personer som är boende i och medborgare i ett land. Det finns flera varianter på demokrati; den kan vara direkt, då medborgarna utan mellanhänder beslutar om frågorna, eller representativ, då medborgarna väljer vem eller vilka som skall sköta styrandet.

Sverige blev demokrati efter en rätt lång process, där till en början ganska få personer fick vara med och rösta. Den makt som kungen under lång tid hade, minskades och fördes över till ett parlament; riksdagen. År 1909 fick Sverige en ny lag som gav alla män rösträtt, och 1918 ändrades lagen så den också gällde kvinnor. Nå, nu är det inte så att alla i Sverige har rätt att rösta i valet. Man måste  fortfarande vara fyllda 18 år senast valdagen, och man måste vara svensk medborgare för att kunna väljas och välja till riksdagen.

Att man har en demokrati är ingen garanti för att besluten som tas är bra, snälla eller hjälper alla som bor här. Det är majoriteten som beslutar. För att besluten skall bli så bra som möjligt är det viktigt att folket i landet har tillgång till information och kan sätta sig in i konsekvenserna av besluten. Att alla barn får gå i skolan är ett sätt att göra detta. Att beslut och utredningar är offentliga, öppna är ett annat. Medborgarna skall alltså ha tillgång till vad de styrande håller på med. För att ingen grupp eller person i landet skall känna att just deras idéer missats, skall man också ha yttrandefrihet, mötesfrihet och rätt att bilda ett eget parti.

Demokrati är inget enkelt. Den brittiske premiärministern Winston Churchill (död 1965) skall en gång ha sagt att ”demokrati är den sämsta statsformen, om man bortser från alla de andra”. Demokrati är ett krävande sätt att styra ett land och ibland hörs röster som säger att det vore enklare om en person åtar sig att sköta styret, det vill säga en diktatur.

Hur vill vi ha det i framtiden? Vill vi vara med och bestämma? I så fall är det bäst att vi är med och röstar. Är med och lär om hur besluten tas, och om hur de påverkar vårt dagliga liv. För tittar vi på historien, så finns det massor av andra sätt att sköta ett land och folket som bor här. Vill vi ha kvar vår demokrati, så måste vi vara med och arbeta!

september 2014