Vem var kung/drottning i landet?

Erik Klipping 1259-86

Hur många bodde i Halmstad år 1271?

Ca 500 personer

Vad jobbade man med?

Lantbrukare, munk, fogde