År 1842 gjorde Sveriges riksdag slag i saken och tog beslut om Folksolestadgan, en lag som gav alla barn i rätt att få gå i skolan.

Varje socken skulle se till, att det fanns undervisning att erbjuda. I de flesta fallen innebar det att man byggde ett skolhus, eller ordnade skolsal i någon lämplig lokal. Men det kunde också bli så att
man hade ambulerande skola där en lärare med skolmaterial reste runt i socken och undervisade.

Folkskolestadgan innebar inte att alla barn gick i skolan varje dag från sju års ålder. Lång skolväg, arbete i hem och industri, oförstående föräldrar och liknande gjorde att det tog lång tid innan skolan som vi känner den idag blev till. Men få politiska beslut har påverkat Sverige lika mycket som just detta.

På Friluftsmuseet Hallandsgården finns idag Eldsberga Sockens Skolhus, byggt 1843. Vill du se hur de första folkskolorna i Sverige såg ut skall du boka ett besök här.