Ett skepp går under!

Regalskeppet Wasa. RMS Titanic. Ostindiefararen Götheborg. Kronan. Kanske också senare tiders krigsskepp som Bismarck och Tirpitz. Ja, vi talar om några av världens mest kända fartyg. Alla har de en sak gemensamt – att de förlist och gått under, sjunkit i havets djup. 1600-talsskeppet Wasa fick slagsida och sjönk nästan direkt efter att hon sjösattes. Titanic krockade med ett isberg och sjönk redan på sin första tur över Atlanten. Kronan, liksom Bismarck och Tirpitz sjönk under krig, medan Götheborg kanske blev sänkt av ägarna för att få ut försäkringspengar.

Men de allra flesta fartyg som förlist har gjort det i dåligt väder, och utan att vi idag känner till deras namn. Små fiskebåtar och fraktfartyg som under tusen år glömt bort ett farligt grund eller navigerat vilse i dimma.

Att segla jorden runt, eller bara ta sig ut på fisketur på Nordsjön, var i gångna tider ett farligt uppdrag. Väder och vind kunde växla snabbt, och det krävdes stor kunnighet för att förstå havet. De allra första som seglade ut över haven hade inte ens någon aning om vad som fanns på andra sidan vattnet, kartorna var inte ritade ännu. Uppfinningar som kompassen och sextanten gjorde det lättare att hitta fram, och med dagens satellitnavigering och GPS har sjöfararna ett betydligt lättare uppdrag. Men ofarligt är det inte. Än idag går skepp under, stora som små. Överlastade båtar med för många passagerare på flykt undan krig och misär. Angrepp från moderna pirater. Oerfarna fritidsseglare. Och, så klart, båtar som går sönder och det ständigt omväxlande vädret.

Konstnären Axel Olson målade Ett skepp går under 1947. På tavlan ser man några oroliga människor vid den lilla fiskehamnen som spanar ut över ett oroligt hav. Kanske är det en skugga av skeppet som syns längst bort till höger, men annars är det oron och de som väntar iland som syns i bilden. Vissa har menat, att målningen egentligen handlar om Sverige under andra världskriget, ett krig som just då hade tagit slut. Här stod vi och spanade ut över ett oroligt Europa, där freden gått under, som ett skepp på stormigt hav.

Idag kanske vi tänker på havet som något vackert och avkopplande. Sommar och bad. Krabbfiske. Surfing och simning. Men nu liksom förr är havet livsviktigt för vårt sätt att leva. Fiske. Handel. Kontakter med omvärlden. Transporter. Gå ner till havet och hamnen i sommar! Fundera lite extra på allt som människor varit med om under tusentals år ute på vågorna. I glädje och fara, nytta och spänning!

juni 2017