Nere i Lunds Landsarkiv finns några märkliga handskrivna böcker med titeln ”Hallands Landsbeskrifning 1729”. Inne i böckerna hittar man på 4000 sidor nästan allt som man kan önska att veta om hur bönderna i Halland hade det i början på 1700-talet. Hur många bor på gården? Vad betalar man i skatt och tionde? Hur är det med husen på gården? Är skörden okej? Finns här några fornminnen eller andra märkvärdigheter i socknen? Det är nog så, att det är lite väl mycket som är nedtecknat för att böckerna skall vara lätta att använda.

Hur kom böckerna till? Året före hade Halland fått en ny landshövding, Willhelm Bennet. Han skickade ut sina tjänstemän för att undersöka allt om hur det stod till i länet. Han var nog helt enkelt sugen på att få reda på vad det var för plats han hamnat på. Men när de 4000 sidorna statistik och listor hamnade på hans skrivbord kanske han ångrade sig. Det visade sig, att bönderna i Halland inte hade det särskilt bra.

Hallands Landsbeskrifning 1729 hamnade snart i arkivet och finns idag kvar som ett underligt och fantastiskt nedslag i våra anfäders och anmödrars historia. Vill ni själva läsa i böckerna så finns de utgivna i tryck och kan hittas på flera av biblioteken i Halland.