På 1960-talet revs flera gamla byggnader i innerstaden. Politikerna ville få bort det gamla och bygga upp en mer modern stad. Bland annat revs flera hus runt Stora Torg, på Storgatan, Klammerdammsgatan och Köpmansgatan. I Norre Katts park revs två gamla restauranger byggda på 1800-talet.

Sommaren 1970 gjordes arkeologiska utgrävningar i området runt Norre Port. Bredvid porten byggdes sedan en jord-och betonghög upp, tänkt att likna den bastion som på 1600-talet fanns här som en del av fästningen.

Rivningen av Halmstad centrum är inte unik. Över hela Sverige rev de städer som hade råd bort sina gamla centrum och byggde nytt. Tanken var nog god; här fanns gott om bostäder i dåligt skick, trånga och ohygieniska, dragiga och med utedass som enda toalett. Men samtidigt försvann en stor mängd fantastiska hus, vissa av dem så gamla att de hade medeltida ursprung.