Järnverket har under 1900-talet varit en av Halmstads tyngsta industrier där järn och stål i olika former producerats. Länge ägnade man sig åt att smälta ner gammalt järnskrot och få fram nytt järn. År 1950 hade man 200 anställda, en halv procent av Halmstads befolkning.

Fabriken finns kvar och tillverkar idag järnpulver som en del av Höganäs AB.