Under medeltiden byggdes det många kloster över hela Europa, och en hel del uppfördes här uppe i norr hos oss. Munkarna och nunnorna som arbetade i klostren var organiserade i olika ordnar, det fanns till exempel Fransiscaner, Cistercienser, Benediktiner och Dominikaner.

Vissa byggde sina kloster ute i vildmarken medan andra, som Dominikanerna, byggde sina kloster vid och i städerna. Klostren var en viktig del av den katolska kyrkan, men blev också egna centrum för makt och religion. Munkarna och nunnorna var sin tids högutbildade akademiker, som inte bara kunde sin bibel och talade, läste och skrev latin. De förde också med sig kunskaper om medicin och var sjukvårdare och lärare. Med klostren kom också kunskap att bygga hus av tegel, och man kan lugnt säga att med klostren förändrades världen rejält för invånarna som bodde runt omkring.

När exakt klostret i Halmstad byggdes vet vi inte, men senast år 1264 är det på plats och står omskrivet i en text. Klostret kallades Sankta Katarina och var ett munkkloster. Men även om man inte hade några nunnor hos sig, kunde kvinnor bo och arbeta här tillsammans med andra som inte avlagt klosterlöften. År 1320 hade munkarna i klostret gjort slag i saken och uppfört ett nytt kloster i den nya staden Brooktorp, och här arbetade munkarna till 1531 då Danmark lämnade den katolska kyrkan och blev protestanter. Munkarna försvann och byggnaderna fick andra uppgifter.