Sommarlov

Sommarlov. Semester. Ledighet och resor. Ja, för det är väl det vi tänker på när skolan slutar i juni? Nå, skall vi tänka efter så har det inte alltid varit så. År 1842 beslutades om att införa folkskolestadgan i Sverige, och att alla barn i landet skulle ges möjlighet att gå i skola och utbilda sig. För oss känns det kanske självklart att man då behövde ledigt en stund för att återhämta sig efter arbetet, men när man lade in lovet var det alls inte ”ledighet” man hade i tanken.

De allra flesta i Sverige var långt in på 1800-talet bönder och jordbrukare, och sommaren var den tid som var allra mest hektisk och arbetsam. Också barnen hjälpte till på gården, så loven var snarare tänkta att ägnas åt arbete; skolan skulle inte störa familjens jobb på fälten och i ladorna. Och ”semester” är dessutom ännu nyare i vår historia än sommarlovet. Lagen om rätt till semester infördes så sent som 1938 då arbetare gavs laglig rätt till semester två veckor. Snart började industrier och företag anpassa sig efter detta, och på många håll stängde man igen under ett par veckor under sommaren.

Och hur är det idag, förresten? Äldre sommarlediga elever kanske försöker få tag på ett sommarjobb som kan ge extra pengar i kassan, eller så vill man gå på sommarskola och komma ifatt i något skolämne. Träningsläger med idrottsföreningen, fritids eller kanske rent utav en semesterresa gör att lovet rinner förbi ganska snabbt. Men vi har kommit en lång väg från arbetet på bondgården då för länge sedan.

Ett härligt lov med allt ni väljer att göra önskar vi er!

juni 2014