När vi idag kallar något för en stad kanske vi mest tänker på många hus och affärer. Men på 1300-talet betydde det något helt annat.

När Halmstad fick stadsprivilegium innebar det att kungen godkände att Halmstad handlade med andra städer i Danmark och städer utanför landet. Kungen ville veta vem som handlade i landet, och vad som köptes och såldes. Han fick också in tull och andra avgifter från handeln, så för kungen var det viktigt att hålla kontroll på hur detta skedde.

De som blev städer måste också se till att det fanns goda hamnar och byggnader där handlarna kunde hålla till och varorna förvaras. Om man inte skötte sig kunde staden bli av med sina privilegier. Halmstad uppe vid Örjans vall/Övraby fick stadsprivilegier 1307, och nya staden Brooktorp fick privilegier 1322.