I början av 1600-talet fick Halmstad en ny och modern fästning för att skydda sig mot fiender, men hur var det egentligen dessförinnan?

Jo, visst fanns det försvarsanläggningar även tidigare i staden, och jämfört med de andra halländska städerna skiljer sig Halmstad åt på en
viktig punkt. Hur då? Jo, i Varberg, Laholm, Falkenberg och Kungsbacka fanns fästningar och borgar redan från medeltiden, men alla dessa låg bredvid städerna. Efter det att Halmstad hade flyttats till det nya läget byggde man in hela staden i en fästning.

Det första skyddet verkar inte ha varit mer än ett mindre dike med ett träplank. Under 1500-talet har man byggt en tegelmur med torn, vallgrav och stadsportar. Denna mur gick i en halvcirkel strax innanför det som idag är Karl XI Väg, runt om hela centrum. Exakt hur den såg ut vet vi inte. Rester av den hittades 1970 när arkeologerna grävde i Norre Katts Park, under det som idag är bastionen intill Norre Port. Fästningen förstördes nästan helt under Erik XIVs angrepp 1563.