Vinter och snö, kyla och väder

Ibland när det stormar, när åarna flödar över eller kölden kryper ner åt 20 grader minus så påminns vi om naturens krafter. Vädret och naturen drabbar såväl enskilda som hela samhällen med strömavbrott, översvämningar och nedblåsta  träd. Inte bara stora summor pengar går åt för att skydda och återställa, utan människor får stundtals sätta livet till i olyckor som drabbar många. Vårt samhälle kan ibland framstå som väldigt känsligt, men i perspektiv är vi klart väldigt skyddade. I slutet på 1800-talet drabbades landet av två kalla år då snö och kyla  kröp så nära inpå sommarsäsongen, att lantbrukarnas skördar så gott som försvann. Svälten drabbade landets invånare hårt med tiotusentals dödsfall som direkt följd och man brukar mena, att den stora våg av utvandring till framför allt USA också startade i och med detta.

Fördelen med det gamla samhället var då, att gårdarna samtidigt var mer självförsörjande. Inga elledningar fanns att förstöras. Gårdarna låg sällan i nära anslutning till vattendrag som svämmade över, och gick ett tak sönder fanns kunskap och hantverkare på plats att reparera.

Under äldre tid var vintern och de frusna månaderna också en tid då landtransporter var lättare. Vägarna var inte leriga, och sjöar och mossar som frusit till var utmärkta att frakta folk och gods på. På samma sätt hände det, att krigståg inväntade den frusna årstiden för att förflytta soldater och kanoner; något som var i stort sett omöjligt under de blötare årstiderna.

Årstider och väder var under historisk tid något man konstant fick räkna med, även om man drabbades hårdare när man inte var förberedd. Idag blir förvåningen större när vi plötsligt inte har ström till belysning, eller när vi saknar täckning på telefoner  och internet. Kanske kan vi lära oss något av hur man planerade förr, och ägna fördelarna som vi idag har några ytterst varma tankar!

januari 2015